“Ще спасиш ли утре?”
Екипът ни започва реализирането на проекта “Ще спасиш ли утре?”, с финансовата подкрепа на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ TELUS International Bulgaria.
В рамките на проекта ще обучим 100 младежи на първа долекарска помощ и реакция при пожари, бедствия и катастрофи.
В 6 последователни лекции ще разгледаме различни спешни състояния, които можем да срещнем в ежедневието си – могат да се случат на нас, наши близки или на случаен човек. Ще ги научим как да реагират правилно и адекватно за да спасят човешки живот. Отделно ще разгледаме правилното поведение в случай на пожари, земетресения и наводнения, както и пътно-транспортни произшествия. “Simple skills save lives” е мото, в което сме се убедили многократно през годините. След теоретичното обучение ще направим практика на място в съответните населени места, където разделени на екипи, обучаваните ще трябва да се справят с различни ситуации и да тренират практически всички придобити знания.
Всеки ще получи материали за опресняване на знанията, а ние се надяваме да се запознаем с много нови хора, които в бъдеще да наречем наши колеги!
За реализирането на проекта ще ни помагат и наши партньори от други организации, с които ще опитаме да го направим още по-мащабен и устойчив в идните години.
Скоро ще пуснем форма за записване за желаещите да участват, като целта ни е да намерим хора в Северна и Южна България и да обучим хора на места, където има нужда от тези познания.
Поздрави от целият ни екип!
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner